Akkreditering

Vi takker for din interesse for å delta og dekke Tons of Rock 2018. Akkrediteringssøknader for festivalen vil bli mottatt og behandlet gjennom dette skjema. Man kan kun søke om èn akkreditering gjennom dette skjema. Denne er personlig og kan ikke overdras. Ønsker du å søke på vegne av flere vennligst benytt forespørsel om gruppeskjema

Deadline for presseakkreditering er 9.juni

Trykk her for akkrediteringskjema

Forespørsel om gruppeskjema