BRANNSIKKERHET

Det tar bare tre sekunder for et telt å brenne ned. Derfor er det nødvendig å kjenne noen enkle retningslinjer om brannsikkerhet på Tons of Rock.

Campingområdene er delt inn i en rekke ruter der teltene kan plasseres. Mellom disse rutene finner du brede veier og du har ikke lov til å plassere telt eller andre ting her. Disse veiene er ment å hindre en event. brann å spre seg og for å gjøre det mulig for servicebiler eller utrykningskjøretøy å komme frem.

OM DET BEGYNNER Å BRENNE

  • Rop ”BRANN!” og forsøk å få kontakt med nærmeste servicevakt
  • Sørg for at folk i nærheten kommer seg vekk fra brannstedet
  • Ring vakttelefon 402 329 52
  • Om sikkert og mulig – forsøk å slukke brannen
  • Om du ikke oppnår kontakt med en servicevakt eller vakttelefonen, ring 110

TRENGER DU HJELP? Du vil finne servicevakter på campingområdet døgnet rundt. De vil hjelpe deg hvis du er skadet , syk eller har spørsmål.