disse reglene må følges

 1. All bruk av åpen ild på campingområdet er forbudt. Dette gjelder også stearinlys , oljelamper, brennbar væske, propan osv.
 2. Den som er ansvarlig på teltplassen (teltbillett innehaver) må registrere seg med navn og telefonnummer.. Han/hun er også ansvarlig for at de andre kjenner til reglene som gjelder på området.
 3. Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke generatorer / aggregat på campen.
 4. Det er ikke tillatt å sette opp telt i adkomstveier. Dette gjelder også barduner fra teltene.
 5. Det er ikke tillatt å ta med seg ting inn på campområdet som er forbudt i følge norsk lov.
 6. Det er ikke tillatt å ta med byggematerialer til campen.
 7. Det er ikke tillatt å ta med store møbler, foruten små campingstoler/bord.
 8. Det er ikke tillatt og medbringe dyr på campen.
 9. Alle gjestene skal følger de instrukser som gis av servicevakter.
 10. Det skal være ”ro” på campen kl 03.00, tenk på naboen.
 11. All søppel skal kastes i egnet søppelkasse/container.
 12. Plassen skal forlates i den stand den var når du kom.
 13. Utsjekking av campen inkl rydding av din teltplass må være gjort INNEN kl. 13.00 søndag