Skip to main content

RETNINGSLINJER FOR DUGNAD

Som dugnadsarbeider på Tons of Rock må du lese all denne informasjonen og bekrefte at du har forstått betingelsene. Kontaktpersonen i din forening vil i tillegg motta skriftlig informasjon på mail om arbeidsoppgaver, bekledning, oppmøte og andre viktige og nyttige ting om arbeidet. Dette skal videreformidles til alle som skal jobbe. 

Arbeidet skal utføres iht. arbeidsleder/arbeidslederes instruks, hver arbeider skal sjekkes inn og ut av skiftet sitt og være til stede og edru gjennom hele skiftet for at det skal anses som godkjent utførelse. 

Pauser organiseres av arbeidsleder/arbeidsledere.

Det vil bli delt ut kaffe, vann, frukt/snacks i løpet av skiftet. Vi har også et eget cateringområde. Det vil avtales med kontaktperson i foreningen om du kan benytte deg av mattilbudet på vår catering, eller om du er nødt til å ta med niste.

Tons of Rock dekker ikke overnatting eller transport til og fra arbeidssted.

Alle som jobber dugnad må bruke t-skjorta dere får utdelt under vakt. 

Alle som jobber dugnad må være edru mens man er på jobb. Det er ikke tillatt å innta alkohol eller andre rusmidler mens man er på jobb. Vi har nulltoleranse for dette, og enhver person som overskrider dette vil bli sendt hjem uten betaling for den dagen, og vil heller ikke få komme tilbake på jobb igjen. 

Det kan oppstå endringer i arbeidsoppgaver og tider beskrevet i kontrakten. Ved store endringer vil dette bli kommunisert av festivalen til foreningens kontaktperson på mail i forkant. Om det oppstår uventede ting i løpet av arbeidsdagen må arbeiderne være forberedt på å bli satt til andre oppgaver i visse perioder ved behov. 

Betaling skjer på grunnlag av faktiske timer jobbet. Etter festivalen vil kontaktpersonen i foreningen motta en oversikt over faktiske timer jobbet ut i fra tidspunkt for innsjekk og utsjekk, og her vil det stå totalsummen som skal utbetales. 

Hvis en person av en eller annen grunn ikke kan utføre skiftet sitt, plikter foreningen å erstatte denne personen. Dette skal gis beskjed om så fort som mulig til festivalen.

Det er strengt forbudt å uttale seg på vegne av festivalen. Skulle det komme konkrete spørsmål fra politi, brannvesen, skjenkemyndigheter, media eller lignende skal arbeider henvise til presseansvarlig i Tons of Rock, Lars Tefre Baade (lars.baade@theosloway.no).

Dugnadsarbeideren er klar over at man i forbindelse med sitt arbeid på Tons of Rock kan få kjennskap til sensitive opplysninger vedrørende festivalen, og at disse er taushetsbelagt. Taushetsplikten gjelder under hele engasjementstiden og etter engasjementets opphør.